Big Ant Farm

Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
Email kontakt@bigantfarm.com
Telefon +48 664 554 884

Big Ant Farm sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5842742029, REGON: 361672636
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000560378